Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Thee Tot Diner

Van Thee Tot Diner, gevestigd aan Notaris van de Mortellaan 1, 5242 AH, Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Thee Tot Diner
Notaris van de Mortellaan 1
5242 AH Rosmalen
06 21654722
info@vantheetotdiner.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Thee Tot Diner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt; actief of passief, via onze website maar ook telefonisch of via social media zoals Facebook en Instagram. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • –Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Thee Tot Diner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mail te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het opstellen van uw factuur en het afhandelen van uw betaling
 • Voor garantie op bij ons gekochte producten 
 • Een optimale werking van de website en social media voor uw doelen en zoektermen
 • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten

Dit gebeurt bijna altijd op basis van een (koop)overeenkomst/bestelling danwel voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Thee Tot Diner. Daarnaast kan er een wettelijke verplichting bestaan om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Thee Tot Diner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van de bij ons bekende gegevens zullen wij slechts rechtstreeks contact met u opnemen indien dat nodig is om uitvoering te geven aan een (koop)overeenkomst/bestelling of behandeling van een retour of klacht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Thee Tot Diner verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw (koop)overeenkomst/bestelling. Dit gebeurt met name indien u ons heeft gevraagd een product aan u op te sturen, of wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Thee Tot Diner gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website, die wordt gehost door Mijn Domein worden geen coockies geplaatst van Google als deel van de “Analytics”-dienst. Van Thee Tot Diner gebruikt deze dienst dus ook niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Thee Tot Diner.

En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vantheetotdiner.nl. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Van Thee Tot Diner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vantheetotdiner.nl.</p

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Thee Tot Diner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vantheetotdiner.nl.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein