Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van thee tot diner

 

Bedrijfsgegevens van Van thee tot diner

Van thee tot diner

Thecla Engelen (eigenaresse)

Notaris van de Mortellaan 1

5242 AH. Rosmalen

Telefoonnummer:  0621654722

E-mailadres: info@vantheetotdiner

Web:  www.vantheetotdiner.nl

KvK-nummer: 63969998

BTW-identificatienummer: NL148397505B01

Bank: NL64INGB0008231258 t.n.v. Van thee tot diner

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van thee tot diner en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Van thee tot diner en consument.

De verkoop komt tot stand na aanvaarding van een bestelling via e-mail en bevestiging van Van thee tot diner.

Op de voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Van thee tot diner gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van thee tot diner niet.

 

Prijzen

Elk aanbod wordt gedaan in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Indien een aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijzen en andere gegevens vermeld op de website van Van thee tot diner zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en wijzigingen.

 

Betalingen

U kunt gebruik maken van de volgende betaalmethoden: 

Bankoverschrijving: NL64INGB0008231258 t.n.v. Van thee tot diner

Ideal

 

Als u gebruik wilt maken van een bankoverschrijving, kunt u het openstaande bedrag overmaken op rekening NL64INGB0008231258 t.n.v. Van thee tot diner te Rosmalen onder vermelding van het ordernummer.

Bij betalingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens:

IBAN: NL64INGB0008231258 t.n.v. Van thee tot diner

BIC: 

 

Privacy Verklaring

Bestellen bij Van thee tot diner houdt ook in dat u uw gegevens op de site invult. Deze gegevens zijn nodig voor de administratie van uw bestelling, het leveren en de factuur van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven of verkocht. Van thee tot diner probeert de webshop zo veilig mogelijk te maken en houden en is altijd bereid vragen te beantwoorden over het beheer van de klantgegevens.

 

Vragen & Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Van thee tot diner, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Van thee tot diner ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van thee tot diner te melden.

 

Overmacht

In het geval van overmacht, kan de klant Van thee tot diner niet aansprakelijk stellen.

 

Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de website van Van thee tot diner mag worden gekopieerd zonder toestemming van Van thee tot diner.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein